Facebook icon Insta icon Linkedin icon
DekoHolland

Slijp veilig en verantwoord het mes van de vleessnijmachine

11 mei 2022

Hoe vaak moet het mes van een vleessnijmachine geslepen worden?

Het mes van een vleessnijmachine moet minstens eenmaal per twee weken geslepen worden. Als je het gevoel krijgt dat het snijden van vlees of ander voedsel een zware bezigheid is, betekend dit dat het mes van de vleessnijmachine vaker geslepen moet worden. Elke keer nadat je de snijmachine hebt gebruikt, moet het mes worden schoongeveegd.

 

Hoe slijp ik het mes van de vleessnijmachine?

Bij de meeste vleessnijmachines wordt een gebruiksaanwijzing erbij geleverd over hoe je het mes moet slijpen. De gebruiksaanwijzing is ervoor bedoelt om jou te helpen bij het onderhouden van de vleessnijmachine. Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je het mes van de vleessnijmachine het beste kunt slijpen.

Stap 1 Het mes schoonmaken

Haal eerst het apparaat uit het stopcontact en draai de dikteregelaar geheel naar de nulstand. Als je het mes hebt schoongeveegd, maak dan het mes schoon met wat water en afwasmiddel.

Stap 2 Geïntegreerd slijpapparaat

  • Trek het slijpapparaat aan de greep omhoog (pijl 1).
  • Draai het slijpapparaat kloksgewijs over het mes en laat het rustig zakken (pijl 2). Beide slijpstenen zijn nu in de goede positie op het mes geplaatst.
  • Trek de hendel met uw wijsvinger naar achteren (pijl 3).
  • Zet de snijmachine aan, het slijpapparaat begint nu te slijpen.
  • Houd de hendel 10 à 15 seconden lang vast, laat de hendel langzaam los totdat alleen de braamsteen werkt.
  • Houd de hendel daarna weer 10 à 15 seconden lang vast.
  • Plaats het slijpapparaat weer terug, alleen dan in de omgekeerde volgorde als hierboven is beschreven.

Belangrijk: Neem altijd het slijpstof van de snijmachine af met een vochtige doek.

Stap 3 Braam ontstaan

Door de slijpsteen ontstaat er een braam, voor een optimaal snijresultaat dient deze braam nog te worden verwijderd. De braam wordt meestal automatisch weggehaald tijdens het slijpen, maar het is raadzaam de braamsteen nog even te laten werken zonder dat er geslepen wordt.

 

Verwisselen van het mes

Laat het mes verwisselen indien het slijpapparaat zijn werking verloren heeft en het mes niet meer geslepen kan worden. Het mes heeft dan het minimale behaald, wat door de veiligheidsvoorschriften is toegestaan. Dit is te zien aan de ruimte tussen de messchermrand en het mes, deze ruimte mag niet meer dan 6mm zijn (zie de afbeelding) ook zie je dan END staan. Indien dit het geval is, laat het mes dan door een servicemonteur van DEKO Holland verwisselen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slijp veilig en verantwoord het mes van de vleessnijmachine

icon Simon Stevinweg 19

icon 6827 BS Arnhem

Phone icon +31 (0)26 384 90 80

Envelope icon info@dekoholland.com

Envelope icon LinkedIn

DekoHolland Blog

Onderhoud snijmachine